Gerek dijital gerekse geleneksel medya ile her gün hatta her an temas halindeyiz. İletişim platformlarının ulaştırmaya çalıştığı yüzlerce, binlerce ileti ulaşacak ve etkileyecek birilerini arıyor. İnternetin hayatımıza girmesi ile kısa sürede medya da büyük bir evrim geçirdi. Artık her an her bilgiye kolayca ulaşabiliyoruz.

Geleneksel medya; televizyon, dergi, gazete ve radyo gibi araçlar kullanan tek taraflı bir iletişim türüydü. Bu araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişimde, iletinin kime ulaştığı ne kadar etkili olduğu gibi bilgilere ulaşmak neredeyse imkansızdı. Sosyal medya tüm bu medya alışkanlarını yıkan, bambaşka bir boyuta taşıyan bir mecra olarak hayatımıza girdi ve büyük bir kısmını da kapladı.

Sosyal medya ilk olarak alıcı konumundaki hedef kitleye de iletişime dahil olma fırsatı verdi. Geleneksel medyanın tek taraflı yapısına nazaran hedef kitlede yer alan herkesi iletişimin içerisine dahil etmesi, medya anlayışında bir devrim niteliğinde demek yanlış olmaz.

Sosyal medyanın geleneksel medya ile arasındaki bir diğer önemli fark ise; hedeflenebilirlik. Geleneksel medya iletiyi genel bir kitleye sunar. Sosyal medya ise demografik özellikler, hobiler, deneyimler vb. birçok farklı detayla hedefleme yapabilme imkânı sunar. Öyle ki sosyal medya ile her kişiye özel bir ileti hazırlanabilir. Bu sayede ileti ilgisi olmayan kişilere hiç ulaşmamış olur. Bu da yapılan harcamaların boşa gitmemesini sağlar. Aynı zamanda bu iletiler ölçülebilir ve detaylı analizi yapılabilir. Bu sayede ilerleyen çalışmalarda elde edilen veriler doğrultusunda daha başarılı bir iletişim çalışması gerçekleştirilebilir.

Sosyal medya geleneksel medyaya göre çok çok düşük maliyetlere sahiptir. Sosyal medya platformlarında oluşturulacak ücretsiz hesaplar kullanılabileceği gibi ücretli reklam seçenekleri de tercih edilebilir. Sosyal medya platformları reklamlar için oldukça cüzi fiyatlar talep etmektedir.

Konvansiyonel medyayı, özellikle maliyetleri açısından ve yayıncı platformların politikaları sebebiyle, herkesin kullanabilme imkânı yoktur. Ancak sosyal medyada herkesin kullanabileceği, istedikleri her türlü iletiyi sunabilecekleri bir mecradır. Geleneksel medyada iletiler oldukça kısıtlıdır. Sosyal medyada ise özgürlük hakimdir. Özgür bir iletişim imkânı tüm kullanıcılara sunulur.

Sosyal medyanın öne çıkan diğer özellikleri ise düzeltebilme ve hızlı iletişim imkanıdır. Sosyal medyadaki bir gönderi hızlı bir şekilde düzenlenebilir. Geleneksel medyada ise bunun için bir sonraki gün tekzip yayınlamak gerekir. Ayrıca sosyal medyadaki iletilere hedef kitle cevap verebilir ve gönderici alıcı ile doğrudan ve hızlı bir iletişim kurabilir.

Sosyal medya her ne kadar hayatımızın önemli parçalarından birisi olsa da geleneksel medya da hala oldukça önemli bir noktada. Özellikle geniş kitlelere hitap etmesi beklenen iletiler için televizyon reklamları veya billboard kullanımı oldukça etkili yöntemlerdir. Geniş hedef kitlelere ulaşmak büyük maliyetleri de beraberinde getirir elbette. Hem hazırlık hem de yayın döneminde oluşan maliyetler birçok kişi ve kurumun karşılayamayacağı seviyelerdedir.

Sosyal medya ise daha küçük ve net hedef kitlelere hitap edebilme imkânı sunar. Özellikle ölçülebilirlik sosyal medyanın en can alıcı farkıdır. Sosyal medyanın hayatımıza girmesi ile herkes bir içerik üreticisi veya ürün ve hizmet satıcısı olabilme imkanına da sahip olmuştur.

Dünyamız her geçen gün daha da büyüyor, nüfusumuz her geçen gün daha da artıyor. İletişim de daha fazla önem kazanıyor. Hem geleneksel medya hem de sosyal medya hayatımızda yer edinmeye devam edecek. Ancak sosyal medyanın durdurulamaz yükselişi de hızla devam edecek gibi duruyor.